businessman_pointing_red_arrow_graph_corporate_future_growth_plan_20693_412.jpg

ความรอบรู้ของผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ปัจจัยเหล่านี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 

1.อสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็น: อสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราทุกคนมีความต้องการพื้นฐานสามประการ ได้แก่ อาหารเครื่องนุ่งห่มและที่พักพิง โลกของเรายังคงขยายออกไปเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นเกิดขึ้นทุกวัน

 

นอกจากนี้การอพยพอย่างต่อเนื่องของผู้คนจากพื้นที่ชนบทไปยังพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ดังนั้นผู้คนมักต้องการที่พักชั่วคราวที่พักถาวรและสถานที่สำหรับทำธุรกิจ

 

2.การป้องกันเงินเฟ้อ: เงินเฟ้อเป็นพลังที่มองไม่เห็นซึ่งสามารถใช้กำลังซื้อเงินดอลลาร์ของเราได้ อย่างไรก็ตามเงินดอลลาร์ไม่สามารถซื้อสิ่งที่เคยเป็นได้ในวันนี้ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของสินค้าที่เราซื้อในสกุลเงินดอลลาร์ก็ลดลงเช่นกัน

 

จากมุมมองของผู้เช่าค่าเช่าดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและใครก็ตามที่มีรายได้คงที่อาจพบว่าเป็นการยากที่จะติดตามค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น เจ้าของสินทรัพย์ยังรู้สึกถึงผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อในรูปแบบของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ภาษีค่าสาธารณูปโภคและค่าบำรุงรักษา

 

เมื่อราคาทรัพย์สินสูงขึ้นเจ้าของร้านมักจะโอนต้นทุนเหล่านี้ให้กับผู้เช่าในรูปแบบของค่าเช่าและค่าธรรมเนียม นอกจากนี้เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นมูลค่าของทรัพย์สินก็เช่นกันเจ้าของจะได้รับประโยชน์จากการเห็นคุณค่าของทรัพย์สิน

 

3.การผลิตรายได้: เหตุผลที่น่าสนใจและมีกำไรมากที่สุดในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์คือความสามารถในการสร้างรายได้แบบพาสซีฟให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าสูงขึ้นทุกวันเนื่องจากการชำระเงินของผู้เช่าชำระหนี้และสร้างผลกำไรที่คาดการณ์ได้ เมื่อทรัพย์สินเป็นอิสระและชัดเจนรายได้ส่วนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ในการชำระหนี้ก็จะเข้ากระเป๋าของเจ้าของ

 

4.การเห็นคุณค่าของมูลค่า: เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อทำให้สินทรัพย์มีมูลค่า คำกล่าวนี้มักเป็นเรื่องทั่วไป แม้ว่าจะไม่มีการค้ำประกันหากให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของการเข้าซื้อกิจการและแนวโน้มในตลาดโดยรวม คอนโดกรุงเทพ สามารถทำงานได้ดีเมื่อสภาวะเงินเฟ้อคลี่คลายลงโดยมีการขยายตัวในระดับปานกลาง

0 Comments

Demo

ตัวอย่างคำโฆษณา สำหรับเว็บไซต์ที่อยากเป็นสปอนเซอร์ พร้อมแนบลิงค์ส่วนนี้ครับ ตัวอย่างคำโฆษณา สำหรับเว็บไซต์ที่อยากเป็นสปอนเซอร์ พร้อมแนบลิงค์ส่วนนี้ครับ

Demo

ตัวอย่างคำโฆษณา สำหรับเว็บไซต์ที่อยากเป็นสปอนเซอร์ พร้อมแนบลิงค์ส่วนนี้ครับ ตัวอย่างคำโฆษณา สำหรับเว็บไซต์ที่อยากเป็นสปอนเซอร์ พร้อมแนบลิงค์ส่วนนี้ครับ

Demo

ตัวอย่างคำโฆษณา สำหรับเว็บไซต์ที่อยากเป็นสปอนเซอร์ พร้อมแนบลิงค์ส่วนนี้ครับ ตัวอย่างคำโฆษณา สำหรับเว็บไซต์ที่อยากเป็นสปอนเซอร์ พร้อมแนบลิงค์ส่วนนี้ครับ

Demo

ตัวอย่างคำโฆษณา สำหรับเว็บไซต์ที่อยากเป็นสปอนเซอร์ พร้อมแนบลิงค์ส่วนนี้ครับ ตัวอย่างคำโฆษณา สำหรับเว็บไซต์ที่อยากเป็นสปอนเซอร์ พร้อมแนบลิงค์ส่วนนี้ครับ

Read more..